måndag 9 mars 2009

Uppvärmd Sugen...


Ställ in kroppen på orgasm. Uppvärmd sugen?
Det är vägen som är resans mål, heter det.

Åtrån toppar och dalar. Det är visserligen naturligt att vi alla förändras och utvecklas under vår livstid, men förändringarna kan vara överraskande och till och med skrämmande för båda oss själva och för vår partner. När vår lust ökar och minskar i takt med omständigheter i familj, arbete och hälsotillstånd, är det extra viktigt att vi lär oss hitta utrymme för vår sexuella relation utan att hysa misstro eller känna oss svikna. Det flesta av oss är som allra mest sårbara i vårt
Sexuella förhållande. Det är svårt att inte ta partnerns sexuella reaktioner
personligt. Män och kvinnor tolkar ofta partners bristande sexintresse som klander eller kritik. Det är viktigt att komma ihåg att det brukar handla om cykler inte oöverkomliga avgrunder. Män och kvinnors sexlust styrs av hormonnivåer som ständigt stiger och sjunker i vår kropp. Problem med familjen och hälsan kan också dämpa sexlusten. Men det är viktigt att diskutera de sexuella variationerna. Inom din partner.

Inga kommentarer: