lördag 8 augusti 2009

En fin kärleks dikt

Tag mig - Håll mig. - Smek mig sakta.Famna mig varligt en liten stund.
Gråt ett grand - för så trista fakta.Se mig med ömhet sova en blund.
Gå ej från mig - Du vill ju stanna,stanna tills jag själv måste gå.Lägg din älskande hand på min panna.Än en liten stund är vi två.

HARRIET LÖWENHJELM

Inga kommentarer: